Pozostałe wypadki

"Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym"
- GHANDI

Pozostałe wypadki


W życiu codziennym nieszczęśliwe zbiegi okoliczności mogą dotyczyć nie tylko wypadków komunikacyjnych, wypadków w rolnictwie czy też w pracy ale także mogą być to wypadki związane często z czynnikami natury i procesami pochodnymi działań osób trzecich. Wypadki, które można zakwalifikować do tej grupy stanowią szerokie spektrum spraw którymi się zajmujemy.

 .

KATEGORIE:

Klęski żywiołowe

Otaczająca nas przyroda nie zawsze działa na naszą korzyść. Czasem w wyniku pewnych procesów dochodzi do szkód zarówno na mieniu (uszkodzenia domów, samochodów) jak i osobowych. Najczęściej do katastrof naturalnych zaliczyć możemy pożary, powodzie, grad i huragany. Jeżeli w jakikolwiek sposób ucierpieli Państwo w wyniku czynników przyrody lub doznali Państwo szkody na mieniu to istnieje możliwość ubiegania się o odpowiednie rekompensaty.


Ingerencja zwierząt i szkody łowieckie

Najczęściej spotkać się można z sytuacją, w której osoba poszkodowana została w dotkliwy sposób pogryziona przez zwierzę lub zwierzęta hodowlane przyczyniły się do powstania szkody na mieniu. W takiej sytuacji można ubiegać się o odszkodowania podobnie jak i w przypadku szkód wywołanych przez ingerencję dzikich zwierząt. Jednakże aby ubiegać się o rekompensatę za poniesione straty należy spełnić odpowiednie warunki.


Służebność przesyłu

Mówiąc o służebności przesyłu mamy na myśli m.in. słupy wysokiego napięcia, rurociągi (kanalizacyjne, wodne, gazowe), linie telefoniczne, transformatory, urządzenia i budowle przemysłowe, które usytuowane są na prywatnych gruntach. Często właścicielom tych gruntów towarzyszy brak świadomości, iż należy im się stosowne odszkodowanie za poniesione straty chociażby związane z obniżeniem wartości rynkowej nieruchomości czy też niezgodne z prawem użytkowanie prywatnych gruntów (bezumowne korzystanie z nieruchomości).


Szkody górnicze

Pochodną działań podczas eksploracji złóż węgla oraz kruszyw budowlanych są szkody zarówno w budynkach mieszkalnych jak i gospodarczych. Może dochodzić w nich do pęknięć, obsunięć lub odchyleń. Zaliczyć tutaj też można szkody, które w wyniku wydobycia zaistniały w infrastrukturze budynków, gruntach leśnych i rolnych. W niektórych sytuacjach dochodzić może do szkód w zakresie ruchów wodnych (zawodnienie, odwodnienie)czego skutkiem mogą być zalania upraw lub zanik wody w studniach.


Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego utrzymania drogi lub chodnika

W wyniku zaniedbań dróg lub innych ciągów komunikacyjnych przez ich zarządców dochodzić może do różnego rodzaju wypadków. Zaliczyć możemy tutaj poślizgnięcia zarówno na śliskiej, nieodśnieżonej powierzchni, której następstwem bywają skręcenia lub złamania jak i nierówności na nawierzchniach w wyniku, których może dochodzić do uszkodzeń pojazdów.


 

Skontaktuj się z nami – pomożemy również Tobie!

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza. Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem tak szybko jako to możliwe.
Prosimy uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Zadzwoń CC

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora strony Prawaposzkodowych.pl w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora strony Prawaposzkodowych.pl w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług oferowanych przez administratora strony Prawaposzkodowych.pl z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail