Wypadek przy pracy

"Jest jedno słowo, którym wszyscy powinniśmy kierować się jak regułą - wzajemność."
- Konfucjusz

Wypadek przy pracy


Zagrożenie dla zdrowia i życia może pojawić się również w miejscu wykonywania pracy niezależnie od jej formy. Często w przedsiębiorstwach tematyka ta jest bagatelizowana choć skutki pewnych zaniedbań mogą być nieodwracalne. Czasem zbyt duża pewność w swoje umiejętności, rutyna, brak koncentracji oraz rażące zaniedbanie pracodawcy (brak przedstawienia zasad BHP, nieodpowiednie warunki pracy) może być skutkiem inwalidztwa a nawet przypadkowej śmierci. Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy  z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr167 z 2009 r., poz. 1322) za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć.

Zdarzenie to musi być w związku z pracą:

 

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku prac

Dodatkowo na równi z wypadkiem przy pracy traktować można następujące zdarzenia:

 

 • praca w terenie ( w tym podróż służbowa o ile pracownik wykonywał  w tym czasie powierzone mu zadania)
 • szkolenie w zakresie powszechnej samoobrony
 • wykonywanie zadań zlecanych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy

W wyniku wypadku pomagamy poszkodowanemu w uzyskaniu m.in.:

 

 • odszkodowanie
 • zadośćuczynienie
 • zwrot utraconych zarobków
 • zwrot kosztów adaptacyjnych
 • zwrot kosztów przyuczenia
 • rentę
 • rentę uzupełniającą
 • rentę na zwiększone potrzeby
 • kapitalizację renty
 • zwrot kosztów rehabilitacji i leczenia
 • pozostałe

Działamy szybko, skutecznie a wykwalifikowana i odpowiednio dobrana kadra ekspertów pozwala uzyskiwać nam najwyższe odszkodowania.

Skontaktuj się z nami – pomożemy również Tobie!

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza. Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem tak szybko jako to możliwe.
Prosimy uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Zadzwoń CC

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora strony Prawaposzkodowych.pl w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora strony Prawaposzkodowych.pl w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług oferowanych przez administratora strony Prawaposzkodowych.pl z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail