Wypadki komunikacyjne

"Jest jedno słowo, którym wszyscy powinniśmy kierować się jak regułą - wzajemność."
- Konfucjusz

Wypadki komunikacyjne


Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest wzrost ilości posiadanych pojazdów mechanicznych (samochodów, motocykli, traktorów oraz innych wyspecjalizowanych pojazdów wykorzystywanych w pracy).  W połączeniu z często słabym stanem dróg oraz piractwem niektórych kierowców prowadzi do zwiększonej ilości wypadków komunikacyjnych, których ofiarami stają się kierowcy pojazdów, pasażerowie, rowerzyści i niejednokrotnie piesi. Wypadki tego typu są częstą przyczyną trwałych uszczerbków na zdrowiu, inwalidztwa a nawet śmierci. Mimo, że wypadki drogowe są zjawiskiem tak powszechnym w naszym życiu to tylko nieliczni wiedzą jakie prawa mają poszkodowani i ich najbliżsi. Każda poszkodowana osoba ma prawo do odszkodowania. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma obowiązek zrekompensowania doznanej krzywdy, obrażeń, uszczerbku na zdrowiu a także w powstałych w skutek wypadku urazów psychicznych. Ilość wypadków do których dochodzi na polskich drogach i wielkość dochodzonych roszczeń były głównym powodem wprowadzenia ubezpieczenia OC (odpowiedzialność cywilna) na każdego właściciela pojazdu mechanicznego (zgodnie z ustawą  z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). Świadczenia wypłacane poszkodowanym lub ich rodzinom niejednokrotnie  liczone są w setkach tysięcy złotych.

Zadanie jakie jest przed nami stawiane to  przede wszystkim szybkie, efektywne podjęcie działań w powierzonej przez Państwo sprawie oraz uzyskanie jak najwyższego należnego odszkodowania.

 

Jeśli w skutek wypadku doszło m.in. do:

 

 • obrażeń fizycznych
 • obrażeń psychicznych
 • trwałego kalectwa
 • konieczności zmiany pracy lub przestały być zdolne do dalszej jej wykonywania
 • utraty zdolność do utrzymywania rodziny
 • straty najbliższej osoby
 • dodatkowej opieki, rehabilitacji
 • konieczności zmiany/adaptacji miejsca zamieszkania

 

Pomożemy w ubieganiu się m.in. szereg następujących roszczeń:

 

 • odszkodowanie
 • zadośćuczynienie
 • zwrot utraconych zarobków
 • zwrot kosztów adaptacyjnych
 • zwrot kosztów przyuczenia
 • rentę
 • rentę uzupełniającą
 • rentę na zwiększone potrzeby
 • kapitalizację renty
 • zwrot kosztów rehabilitacji i leczenia
 • pozostałe

 

Co jeśli  w wypadku komunikacyjnym stracimy najbliższe osoby?

 

Wtedy pomagamy najbliższym członkom rodziny (dzieciom, współmałżonkom, osobom żyjącym w nieformalnym związku z osobami poszkodowanymi) starać się dodatkowo m.in. o:

 • odszkodowanie
 • zadośćuczynienie
 • zwrot kosztów leczenia i ceremonii pogrzebowej
 • rentę alimentacyjną

 

Skontaktuj się z nami – pomożemy również Tobie!

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza. Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem tak szybko jako to możliwe.
Prosimy uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Zadzwoń CC

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora strony Prawaposzkodowych.pl w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora strony Prawaposzkodowych.pl w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług oferowanych przez administratora strony Prawaposzkodowych.pl z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail