Wypadki w gospodarstwach rolnych

"Ludzie nie chcą prawdy, oni chcą pewności i bezpieczeństwa."
- Anthony de Mello

Wypadki w rolnictwie


Posiadanie żywego inwentarza jak i wyspecjalizowanych maszyn do prowadzenia gospodarstwa rolnego niesie ze sobą ryzyko wypadków oraz szkód na mieniu. Dotyczy to zarówno osób dorosłych jak i dzieci pomagających w pracach przy gospodarstwie.Zaliczyć tutaj możemy czynności, które były wykonywane:

 

 • na terenie gospodarstwa, na którym ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje
 • na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym
 • w drodze do i z domu do gospodarstwa rolnego
 • w drodze do i z miejsca do wykonania czynności
 • poza terenem gospodarstwa a związane z prowadzoną działalnością rolniczą

Osoby prowadzące działalność rolniczą zgodnie z prawem muszą wykupić obowiązkowe OC rolników, z którego w razie zaistnienia wypadku dochodzone są należne roszczenia. Zarówno pokrywają  szkody powstałe na  terenie gospodarstwa rolnego jak i wyrządzone przez rolnika lub osobę pozostającą  w gospodarstwie domowym. Dotyczy to również pracowników gospodarstwa. Każdy poszkodowany ma prawo ma prawo do rekompensaty za poniesione straty i doznane krzywdy ( obrażenia fizyczne lub psychiczne).

Pomagamy osobom poszkodowanym, które doznały wszelkich szkód w wyniku:

(wyrządzonych przez rolnika, przez osoby przebywające we wspólnym gospodarstwie domowym lub przez osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym)

 

 • Prowadzonych prac polowych (przy zasiewie, przy zbiorach)
 • Wypadku spowodowanego przez pojazd zaprzęgowy na drodze publicznej
 • Pędzenia bydła
 • Użytkowania pojazdów wielobieżnych użytkowanych w gospodarstwie rolnym

Często skutkiem wypadku osób poszkodowanych mogą być:

 

 • obrażenia fizycznych
 • obrażenia psychicznych
 • trwałe kalectwa
 • utrata zdolności do dalszej jej wykonywania
 • utrata zdolności do utrzymywania rodziny
 • utrata (śmierć) najbliższych osób
 • potrzeba podjęcia leczenia, dodatkowej opieki, rehabilitacji
 • konieczność do zmiany pracy – przekwalifikowanie
 • konieczność zmiany/adaptacji miejsca zamieszkania

Naszym obowiązkiem jest skuteczne i szybkie działanie w imieniu Klienta a także uzyskanie jak najwyższego odszkodowania.

Skontaktuj się z nami – pomożemy również Tobie!

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza. Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem tak szybko jako to możliwe.
Prosimy uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Zadzwoń CC

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora strony Prawaposzkodowych.pl w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora strony Prawaposzkodowych.pl w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług oferowanych przez administratora strony Prawaposzkodowych.pl z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail